RODO

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców oraz wszelkich instytucji w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych (RODO). Działamy w oparciu o najwyższe standardy, aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawa polskiego oraz regulacji unijnych.

Szczegółowa oferta:

online, meeting, learning

1. Audyt (RODO) bezpieczeństwa danych osobowych

Celem audytu (RODO) jest analiza stanu istniejącego oraz stwierdzenie zgodności sposobu przetwarzania danych osobowych w firmie, z obowiązującymi w Polsce w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

2. Określenie zakresu, celów i procedur systemu ochrony danych osobowych

3. Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych (zgodnej z RODO)

m.in. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, klauzule poufności, klauzule zgód, klauzule informacyjne, powołanie na stanowisko inspektora ochrony danych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ewidencje, rejestry itp.; wdrażania procedur i dobrych praktyk związanych z ochroną danych osobowych; doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, sytuacji kryzysowych i incydentów naruszeń.

4. Szkolenia RODO, czyli przygotowanie kompetencyjne personelu

Oferujemy szkolenia przygotowywane z uwzględnieniem potrzeb konkretnej organizacji. Zwiększamy wiedzę i świadomość personelu z zakresu ochrony danych osobowych.

Dodatkowo oferujemy:

Outsourcing inspektora ochrony danych

Prowadzenie rejestrów, sprawdzeń okresowych oraz raportowanie do Administratora Danych Osobowych.

Monitorowanie zmian w przepisach i aktualizacją dokumentacji.

Audyt energetyczny.

Regulamin dla Sklepu Internetowego (RODO).